Podmínky užívání

Upozornění

Vstupem na tuto webovou stránku, jejím prohlížením nebo používáním potvrzujete, že jste si přečetli a rozumíte níže uvedeným podmínkám používání webové stránky společnosti PESMENPOL s.r.o. a zároveň se zavazujete je v plném rozsahu respektovat a dodržovat. PESMENPOL s.r.o. si vyhrazuje právo tyto podmínky nebo informace uvedené na webové stránce upravit nebo změnit.

Pokud s uvedenými podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tuto webovou stránku.

Používání stránek

Uživatelům webové stránky je každý, kdo si pomocí vlastních technických prostředků vyžádá zobrazení kterékoli stránky této webové stránky. Společnost PESMENPOL s.r.o. umožňuje prohlížení a přebírání materiálů z této webové stránky pouze na osobní a nekomerční používání pod podmínkou neporušování autorských a jiných práv duševního vlastnictví.

Právní odpovědnost

Informace publikované na této webové stránce jsou poskytovány za účelem informovat širokou veřejnost, zejména o nabídce produktů společnosti PESMENPOL s.r.o., jakož i dalších aktivitách a službách. Tyto informace a materiály mají informativní charakter a PESMENPOL s.r.o. neodpovídá za vznik škody nebo jiné újmy, která by vznikla jakékoli třetí osobě nezávazným použitím těchto informací.

Obchodní informace

Závazky a povinnosti společnosti PESMENPOL s.r.o. v souvislosti s poskytovanými produkty, službami a činnostmi se řídí výlučně smluvními vztahy, na jejichž základě se poskytují.

Nezávazná objednávka

Objednávka realizována prostřednictvím zveřejněného formuláře je nezávazná, pro její závaznost je třeba ji písemně potvrdit. Nezávazná objednávka slouží jako podklad pro vypracování cenové nabídky. S údaji zaslanými přes formulář nezávazné objednávky se bude zacházet podle ustanovení zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů na této webové stránce jsou dostupné na této stránce.

Cookies

Zásady používání souborů cookie na této webové stránce jsou dostupné na této stránce.

Informace o autorských právech

Copyright © 2022 PESMENPOL s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Sledujte nás na Facebooku

Najděte nás na Mapě