Politika společnosti

Politika integrovaného manažerského systému kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnosti PESMENPOL s r.o.


Záměrem naší společnosti je:

Spokojenost našich zákazníků a všech zainteresovaných stran
a proto neustále pracujeme na vytváření vzájemně dobrých podmínek se zákazníky a zainteresovanými stranami a to nejen při prodeji sportovních potřeb a zařízení a výstavbě multifunkčních hřišť a jiných sportovních objektů a to tak, že neustále zlepšujeme procesy a manažerské systémy.

Zajišťování souladu s aplikovatelnými právními a jinými požadavky
pravidelným monitorováním nové a aktualizované aplikovatelné legislativy a jiných požadavků, které jsme se zavázali plnit a jejich zaváděním do našich procesů.

Prevence úrazů a poškození zdraví
a to zvyšováním povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nejen vlastních zaměstnanců ale také dodavatelů a smluvních partnerů, zajištěním bezpečného pracovního prostředí a řízením a minimalizací identifikovaných nebezpečí a ohrožení.

Prevence znečištění
a to tak, že prostřednictvím řízení environmentálních aspektů a zlepšováním environmentálního chování snažíme minimalizovat znečištění životního prostředí abychom ho chránili.

Ing. Jozef Višňovský
ředitel společnosti

tel : +421 51 772 10 83
e-mail : obchod@pesmenpol.cz

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Sledujte nás na Facebooku

Najděte nás na Mapě