Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů podle "nařízení GDPR" a "zákona č. 18/2018 Sb." (Platné od 25.5.2018)

Je v našem zájmu jako provozovatele osobních údajů (PESMENPOL s.r.o.se sídlem Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, Česká republika IČO: 029 26 008, obchod@pesmenpol.cz, admin@pesmenpol.cz – podněty v souvislosti s ochranou osobních údajů) chránit Vaše soukromí. Dříve než prostřednictvím tohoto webu (https://www.pesmenpol.cz) poskytnete jakékoliv osobní údaje, přečtěte si prosím následující informace:

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušnými ustanoveními „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v textu dále jen "nařízení GDPR - https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/f... a Zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v textu dále jen "zákon č. 18/2018 Sb. " - https://www.slovlex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf

Vaše osobní údaje jsou uloženy v samostatných databázích nebo e-mailových schránkách uložených na serverech nacházejících se v České republice a přístupných pouze pověřeným oprávněným osobám přes samostatné přihlašovací jméno a silné heslo. Tato data jsou zálohována na denní bázi.

Více informací o spracúvavaní osobních údajů typu "cookies" se dozvíte na této stránce.

Mezi příjemců osobních údajů patří kromě pověřených oprávněných osob provozovatele i příjemci provádějící IT servis / podporu / outsourcing a IT development pro provozovatele (PESMENPOL s.r.o. se sídlemOldřichovice 738, 739 61 Třinec, Česká republika IČO: 029 26 008) jakož i provoz webhostingových služeb (Smash, s. r. o. so sídlomMukačevská 30/14420, 080 01, Prešov, IČO: 46 007 041, Websupport, s.r.o. se sídlem Staré Grunty 12, 841 04, Bratislava, IČO: 36 421 928) jakož i měření návštěvnosti webové stránky (Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké) a propojení na sociální sítě (Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko).

Provozovatel nezamýšlí předávání osobních údajů do třetí země ani mezinárodní organizace (pokud se zamýšlí, vyžaduje se identifikace třetí země / mezinárodní organizace a identifikace tzv. Přiměřených záruk). Poskytnutí osobních údajů, jakož i udělení Vašeho souhlasu s jejich zpracováním je dobrovolné. Souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním odvolání souhlasu na adresu provozovatele. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení.

Udělením souhlasu nejsou dotčena Vaše práva dotčené osoby. Na základě žádosti máte právo:

  • žádat o přístup ke svým osobním údajům a o opravu, vymazání nebo omezení zpracování svých osobních údajů;
  • namítat zpracovávání svých osobních údajů;
  • na přenosnost osobních údajů;
  • podat návrh na zahájení řízení u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR.

Otázky týkající se ochrany osobních údajů můžete zasílat na e-mailovou adresu admin@pesmenpol.cz.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Sledujte nás na Facebooku

Najděte nás na Mapě